Tìm kiếm tin tức
Ban hành Quy định về tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 12/05/2021

Ngày 11/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND Quy định về tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2021.

Theo Quyết định, Thôn, tổ dân phố được phân làm ba loại cụ thể như sau: Thôn, tổ dân phố loại 1; Thôn, tổ dân phố loại 2; Thôn, tổ dân phố loại 3

Đối với tổ dân phố thuộc phường, thị trấn đồng bằng, tiêu chí phân loại như sau: Tổ dân phố loại 1: Từ 650 hộ gia đình trở lên. Tổ dân phố loại 2: Từ 500 hộ gia đình đến dưới 650 hộ gia đình. Tổ dân phố loại 3: Dưới 500 hộ gia đình.

 

Đối với tổ dân phố thuộc thị trấn miền núi: Tổ dân phố loại 1: Từ 450 hộ gia đình trở lên. Tổ dân phố loại 2: Từ 300 hộ gia đình đến dưới 450 hộ gia đình. Tổ dân phố loại 3: Dưới 300 hộ gia đình.

Đối với thôn thuộc xã đồng bằng: Thôn loại 1: Từ 550 hộ gia đình trở lên. Thôn loại 2: Từ 400 hộ gia đình đến dưới 550 hộ gia đình. Thôn loại 3: Dưới 400 hộ gia đình.

Đối với thôn thuộc xã miền núi: Thôn loại 1: Từ 350 hộ gia đình trở lên. Thôn loại 2: Từ 200 hộ gia đình đến dưới 350 hộ gia đình. Thôn loại 3: Dưới 200 hộ gia đình.

Quyết định nêu rõ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân loại thôn, tổ dân phố.

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 248.985
Truy cập hiện tại 2