Tìm kiếm tin tức
Cắt giảm 50% kinh phí hội nghị, tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên để bổ sung nguồn phòng, chống dịch COVID-19
Ngày cập nhật 21/07/2021
Ảnh minh họa

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định cắt giảm 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước; tiết kiệm thêm 10% kinh phí chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2021 để bổ sung nguồn phòng, chống dịch COVID-19, tăng đầu tư phát triển và nhiệm vụ an ninh, quốc phòng cần thiết.

Theo Quyết định số 1703 /QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh thì sẽ thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước của các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, trừ các hoạt động quan trọng, cấp bách và phục vụ công tác phòng chống dịch còn lại tính đến ngày 15 tháng 6 năm 2021.

Thực hiện tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2021 của các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, trừ các hoạt động quan trọng, cấp bách và phục vụ công tác phòng chống dịch. Dự toán chi thường xuyên để thực hiện tiết kiệm thêm 10 % không bao gồm: Chi tiền lương, phụ cấp theo lương, chi cho con người theo chế độ; chi thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các khoản chi đặc thù khác.

Sau ngày 31/7/2021, đơn vị nào chưa gửi dự toán tiết kiệm chi thì Kho bạc Nhà nước các cấp tạm dừng cấp phát kinh phí cho đơn vị, trừ lương và các khoản có tính chất lương.

Với việc chủ động, kịp thời cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên sẽ giúp các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố sẵn sàng, chủ động nguồn lực thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

 
 
 
 
 
thuathienhue.gov.v
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 261.285
Truy cập hiện tại 14