Tìm kiếm tin tức
THÔNG BÁO THỜI GIAN CHẠY ĐÒ CỐ ĐỊNH CỦA HTX CGĐS QUẢNG ĐIỀN BẾN VĨNH TU-CỒN TỘC
Ngày cập nhật 24/04/2021
ảnh minh họa

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Điền và Uỷ ban nhân dân xã Quảng Ngạn. Hợp tác xã cơ giới đường sông Quảng Điền bến Vĩnh Tu- Cồn tộc sẽ tổ chức chạy tuyến cố định thời gian nhằm phục vụ hành khách đi qua tuyến đò ngang. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 27 tháng 4 năm 2021

                                                                                                                                                  

          HTX CƠ GỚI          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      ĐS QUẢNG ĐIỀN                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ngạn, ngày 24 tháng 4 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về thời gian chạy đò cố định phục vụ hành khách

 

Thực hiện kế hoạch, phương án hoạt động kinh doanh của Hợp tác xã cơ giới đường sông Quảng Điền. Nhằm đảm bảo thuận tiện cho việc đi lại của bà con nhân dân qua tuyến đò Ngang Vĩnh Tu – Cồn tộc và ngược lại. Nay Hợp tác xã cơ giới đường sông Quảng Điền tổ chức chạy đò thời gian cố định như sau:

                  Bến Vĩnh Tu                           Bến Cồn tộc

5h30                             6h00

6h00                              6h30

6h30                              7h00

7h00                              7h30

7h30                              8h00

8h30                              9h00

9h30                              10h00

10h30                           11h00

11h00                           12h00

12h00                           13h00

13h00                           14h00

14h00                           15h00

15h00                           16h00

16h00                           16h30

16h30                           17h00

17h00                           17h30

17h30                           1745

(Thứ 7,CN 18h00)      (Thứ 7,CN 18h15)     

Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 27/4/2021

Lưu ý:

Sau thời gian quy định đến 19h: Giá thuê mỗi chuyến là 150.000đ

Từ 19h00 đến 21h00:   Giá thuê mỗi chuyến là 200.000đ

Sau 21h00  giá thỏa thuận.

( Đò đi ngoài giờ quy định không quá 5 xe/chuyến)

Số điện thoại trực ngoài giờ:

0383393741 ( A.Qúy)

0346440141(A. Dũng)

0905230560 (A. Hải)

Trên đây là thông báo thời gian chạy đò cố định của Hợp tác xã cơ giới đường sông Quảng Điền bến Vĩnh Tu – Cồn tộc.

TM. HTX CGĐS QUẢNG ĐIỀN

  PHÓ GIÁM ĐỐC

         ( Đã ký)

 

     Trần Thế Lữ

                                    

                                    

                                    

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 241.839
Truy cập hiện tại 4