Tìm kiếm tin tức
Cải cách hành chính
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 Công bố 05 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế....
BÁO CÁO Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tháng 9/2021  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 261.212
Truy cập hiện tại 11