Tìm kiếm tin tức
Công bố 13 TTHC được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản tài viên và Hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
Ngày cập nhật 10/09/2020

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê chuẩn Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa, 08 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản tài viên và Hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp. Cụ thể: 

Danh mục 05 TTHC được chuẩn hóa  trong lĩnh vực Quản tài viên và Hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp là: Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân (MHS: 1.002626); Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản (MHS: 1.001842); Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên (MHS: 1.001633); Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản (MHS: 1001600).

Danh mục 08 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản tài viên và Hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp là: Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân; Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên; Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; Gia hạn việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên; Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh quản lý, thanh lý tài sản.

 
 
 
 
 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 261.268
Truy cập hiện tại 13