Tìm kiếm tin tức
Công bố 07 TTHC trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày cập nhật 10/09/2020

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định 2299/QĐ-UBND về việc  công bố 07 thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, bao gồm: 02 TTHC mới ban hành; 05 TTHC được sửa đổi, bổ sung.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế các TTHC số 1, 2, 3, 4, 5 lĩnh vực Môi trường tại Quyết định số 2846/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể:

05 TTHC được sửa đổi, bổ sung: Thẩm địnhphê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường/ Báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại; Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường; Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong  khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b, điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP); Chấp thuận về môi trường (Trường hợp dự án có những thay đổi được quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án)

02 TTHC mới ban hành là: Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản.

 
 
 
 
 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 261.277
Truy cập hiện tại 13