Tìm kiếm tin tức
Công bố 13 TTHC được chuẩn hóa, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Tư pháp
Ngày cập nhật 10/09/2020

Ngày 04/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2279/QĐ-UBND phê duyệt Công bố kèm Danh mục 08 thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa, 04 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp và 01 TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực Đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tư pháp nhưng giao Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ.

Theo đó, Quyết định này chuẩn hóa 08 TTHC (TTHC số 1,2,3,4,6,7,9,10), bãi bỏ 04 TTHC (TTHC số: 5,8,11,12) trong lĩnh vực Đấu giá tài sản được quy định tại Mục V, Phần I của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp. Cụ thể:

TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực Đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp (08 Thủ tục) gồm có: Cấp Thẻ đấu giá viên (MHS: 2.001815); Cấp lại Thẻ đấu giá viên (MHS: 2.001807); Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (MHS: 2.001395); Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (MHS: 2.001333); Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (MHS: 2.001258); Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản (MHS: 2.001247); Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến (MHS: 2.001225; Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá (MHS: 2.002139).

TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực Đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tư pháp nhưng giao Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ (01 Thủ tục): Thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá trong trường hợp thôi hành nghề theo nguyện vọng.

 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp (04 TTHC) là: Thu hồi Thẻ đấu giá viên; Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp; Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác; Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

 
 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 261.293
Truy cập hiện tại 12