Tìm kiếm tin tức
Chuyên mục thủ tục hành chính
Ngày 04/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2279/QĐ-UBND phê duyệt Công bố kèm Danh mục 08 thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa, 04 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định 2299/QĐ-UBND về việc  công bố 07 thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban quản lý Khu kinh tế, công...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê chuẩn Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa, 08 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản tài viên và Hành nghề quản lý, thanh...
Ngày 04/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2279/QĐ-UBND phê duyệt Công bố kèm Danh mục 08 thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa, 04 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền...
Sáng 08/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2300/QĐ-UBND phê chuẩn Công bố 02 TTHC mới ban hành lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.
Ngày 08/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2301/QĐ-UBND về việc Công bố 3 Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào...
Ngày 26/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2182/QĐ-UBND phê chuẩn Công bố 01 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế.
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2181/QĐ-UBND về việc Công bố 01 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi...
Sáng 26/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 2180/QĐ-UBND về việc Công bố 01 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Phòng Tài nguyên...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2178/QĐ-UBND phê chuẩn Công bố 02 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố áp dụng...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 261.241
Truy cập hiện tại 11