Tìm kiếm tin tức
Ngày hội Cố đô khởi nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 Techfest Hue 2021 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 27-28/5/2021
Ngày cập nhật 07/05/2021

Triển khai Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai Đề án Cố đô Khởi nghiệp năm 2021, ngày 04/5/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND tổ chức Ngày hội Cố đô khởi nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 – Techfest Hue 2021.

Ngày hội Cố đô khởi nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 – Techfest Hue 2021 dự kiến diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 27-28/5/2021) tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế. Các hoạt động khác sẽ được bố trí các địa điểm phù hợp trên địa bàn thành phố Huế.

Cụ thể, Lễ Khai mạc TechFest Hue 2021 và Triển lãm sản phẩm/dịch vụ KHCN&ĐMST sẽ diễn ra tại Tiền sảnhTrung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế do Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì. 

Hội nghị kết nối triển khai Đề án 844 và chính sách hỗ trợ KNĐMST của địa phương do Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì, sẽ  diễn ra tại Khách sạn Indochine Palace Huế - 105A Hùng Vương, Tp. Huế.

Chương trình nghệ thuật chào mừng TechFest Hue 2021 do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì sẽ diễn ra tại Tiền sảnh Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế.

Diễn đàn Cố đô Khởi nghiệp năm 2021Tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST tỉnh TTH giai đoạn 2016-2020 do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bế mạc TechFest Hue 2021; trao giấy chứng nhận cho các đơn vị tham gia triển lãm sẽ do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì, diễn ra tại Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đây là cơ hội nhằm tạo động lực và lan tỏa tinh thần khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh liên kết hệ sinh thái KNĐMST, trưng bày các sản phẩm/dịch vụ KHCN&ĐMST nhằm quảng bá, kết nối sản phẩm/dịch vụ đến người tiêu dùng, nhà quản lý, nhà khoa học, cộng đồng khởi nghiệp góp phần thúc đẩy phát triển, mở rộng thị trường, định hướng phát triển cho các sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Đồng thời, đây cũng là dịp để đối thoại giữa Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, các chuyên gia, nhà quản lý với cộng đồng khởi nghiệp trên địa bàn về cơ chế chính sách hỗ trợ KNĐMST, kết nối mạng lưới khởi nghiệp khu vực miền Trung; Tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh về hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2018 và Quyết định số 1540/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020; Khen thưởng các cá nhân, tập thể đã có những thành tích xuất sắc trong hoạt động KNĐMST của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020.

 
 
 
 
 
thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 261.223
Truy cập hiện tại 11