Tìm kiếm tin tức
Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5, tháng 6/2021 vào cùng một kỳ chi trả
Ngày cập nhật 07/05/2021

Ngày 30/4, UBND tỉnh có Công văn số khẩn số 3541/UBND-VH về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5,6/2021 trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại, UBND tỉnh đồng ý để Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bưu điện tỉnh triển khai thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5, tháng 6/2021 vào cùng một kỳ chi trả. 

 

Đồng thời, giao Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bưu điện tỉnh: Tổ chức thực hiện chi trả đúng chính sách, chế độ BHXH đối với người dân, đảm bảo an toàn tiền mặt và an toàn cho người dân trong phòng chống dịch COVID-19. Tăng cường vận động người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH, BHTN nhận chế độ qua tài khoản ATM để đảm bảo việc chi trả thuận tiện và an toàn trong thời gian tới.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, Cổng thông tin điện tử tỉnh: Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bưu điện tỉnh thực hiện tuyên truyền, truyền thông tới đối tượng hưởng về phương thức tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng, chống dịch để người hưởng nắm bắt thông tin, thực hiện nghiêm các quy định của Thủ tướng Chính phủ trong phòng chống dịch.

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã: Chỉ đạo đối các ban ngành địa phương, UBND các xã, phường thông báo và phối hợp, hỗ trợ cơ quan Bưu điện trong việc thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa phát thanh xã/phương... về những thay đổi trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong mùa dịch; phối hợp Bưu điện trong việc nhận lương hưu đảm bảo an toàn.

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 261.263
Truy cập hiện tại 13