Tìm kiếm tin tức
Kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 07/05/2021

 

Theo Quyết định số 960/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND ban hành ngày 29/4/2021, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế được kiện toàn như sau:

 

Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh. Các Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Giám đốc Sở Tài chính; Ông Hoàng Việt Trung, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Các thành viên gồm có: Ông Đào Chuẩn, Giám đốc Sở Tư pháp; Ông Hồ Dần, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Ông Trần Minh Long, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Ông Hoàng Việt Cường, Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Ông Trần Viết Quốc, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ; Ông Trần Quang Vinh, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh.

Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh có chức năng giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, kiểm tra việc thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới, cơ cấu lại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và thoái vốn nhà nước tại các công ty cổ phần thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế; chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế thành công ty cổ phần.

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 261.207
Truy cập hiện tại 14