Tìm kiếm tin tức
Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo An toàn giao thông cho trẻ em, học sinh trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 10/09/2020

Sáng 09/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 8158/UBND-GT về việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo An toàn giao thông cho trẻ em, học sinh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo An toàn giao thông cho trẻ em, học sinh trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tiếp tục triển khai các chương trình, kế hoạch, tháng cao điểm về an toàn giao thông cho học sinh đến trường; vận động người dân, cha mẹ học sinh cho trẻ em, học sinh đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông (bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện);

Song song đó, Ban An toàn giao thông cấp huyện phối hợp với các cơ quan truyền thông (Đài Phát thanh và Truyền hình), báo chí trên địa bàn xây dựng kế hoạch, đưa các thông tin tuyên truyền về ý nghĩa và công tác triển khai Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm “Giữ trọn ước mơ”, tập trung tuyên truyền, phổ biển quy định của pháp luật về an toàn giao thông trong trường học và địa bàn được giao quản lý.

Công an cấp huyện chỉ đạo lực lượng chức năng và công an cấp xã lập kế hoạch chuyên đề về tăng cường công tác tuần tra, nhắc nhở, xử lý vi phạm quy định về không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em, học sinh khi tham gia giao thông (bằng xe mô to, xe gắn máy, xe đạp điện) tại các trường học và địa bàn được giao quản lý.

Công văn cũng nêu rõ, Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì kiểm tra, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh theo các nội dung, tiêu chí trong kế hoạch 149/KH/UBATGTQG ngày 27/4/2020 của UBATGT Quốc gia; báo cáo UBND tỉnh./. 

 
 
 
 
 
 

 

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 261.258
Truy cập hiện tại 16