Tìm kiếm tin tức
Tăng cường công tác tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên
Ngày cập nhật 10/09/2020

Theo số liệu báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh năm học 2019 – 2020 trên địa bàn tỉnh chỉ có 97,91% HSSV tham gia BHYT. Để thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2016 – 2020 quy định kể từ năm 2017 phải có 100% đối tượng là học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia BHYT và phấn đấu đạt 100% đối tượng HSSV trên địa bàn tỉnh tham gia BHYT, ngày 08/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8148/UBND-XH, theo đó yêu cầu:

1. Bảo hiểm xã hội tỉnh:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện công tác tham gia BHYT HSSV năm học 2020 - 2021 và các năm học tiếp sau. Định kỳ 06 tháng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện công tác tham gia BHYT HSSV trên địa bàn tỉnh.

b) Tăng cường công tác tuyên truyền trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia BHYT đến mọi tầng lớp nhân dân theo quy định của Luật BHYT. Phối hợp với các đơn vị có liên quan và các trường học để tổ chức tuyên truyền sâu, rộng đến các đối tượng là cán bộ trong ngành Giáo dục và Đào tạo, phụ huynh học sinh, sinh viên để nhằm phấn đấu đạt 100% đối tượng HSSV tham gia BHYT;

c) Chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã phối hợp tốt với UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn tạo mọi điều kiện thuận lợi trong công tác tham gia BHYT đối tượng HSSV. Định kỳ hàng tháng (từ tháng 10 đến tháng 12 hàng năm) báo cáo kịp thời số lượng, tỷ lệ % HSSV tham gia BHYT của các trường học trên địa bàn cho UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế để có giải pháp thực hiện nhằm phấn đấu đạt 100% HSSV tham gia BHYT.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:

a) Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng Kế hoạch  triển khai BHYT HSSV tại các trường học; đưa tiêu chí về tỷ lệ tham gia BHYT HSSV là một trong các tiêu chí đánh giá thi đua, hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các đơn vị hàng năm;

b) Chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực tiếp quản lý phối hợp với cơ quan BHXH tổ chức tuyên truyền cho phụ huynh và HSSV về trách nhiệm tham gia BHYT theo quy định của Luật BHYT; tổ chức thực hiện thu tiền và phát thẻ BHYT cho HSSV kịp thời đúng theo quy định. Tiếp tục giữ vững tỷ lệ 100% đối với các trường học, cơ sở giáo dục có tỷ lệ 100% HSSV tham gia BHYT năm học 2019 - 2020. Đối với các trường học, cơ sở giáo dục chưa đạt tỷ lệ 100% thì xác định rõ nguyên nhân và phối hợp với cơ quan BHXH để có giải pháp thực hiện nhằm đạt 100% HSSV tham gia BHYT.

3. Sở Y tế: Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHYT toàn dân hướng tới mục tiêu đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT.

4. Sở Tài chính: Chỉ đạo việc thực hiện kinh phí hỗ trợ đóng BHYT cho đối tượng HSSV theo đúng quy định hiện hành.

5. Sở Thông tin và truyền thông: Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tỉnh tổ chức thực hiện công tác truyền thông về trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia BHYT theo Luật Bảo hiểm y tế đến mọi tầng lớp nhân dân. Đặc biệt chú trọng công tác truyền thông đối tượng HSSV là đối tượng tham gia BHYT bắt buộc.

6. UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện: Chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn phối hợp với Bảo hiểm xã hội cấp huyện thống nhất xây dựng kế hoạch và giải pháp tuyên truyền, vận động thực hiện tốt BHYT trên địa bàn; định kỳ báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện, kết quả thực hiện công tác tham gia BHYT HSSV trên địa bàn.

7. Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh:

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho sinh viên về trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia BHYT. Phối hợp với BHXH tỉnh rà soát, phân loại danh sách HSSV chưa tham gia BHYT để hướng dẫn tham gia BHYT.

- Đưa tiêu chí tham gia BHYT là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và chấp hành pháp luật của HSSV. Xác định công tác chỉ đạo thực hiện thành công 100% HSSV tham gia BHYT là nhiệm vụ chính trị hàng năm của Cấp ủy và Ban giám hiệu nhà trường.

8. Các đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên, các phát sinh, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, giải quyết./.

 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 261.270
Truy cập hiện tại 14