Tìm kiếm tin tức
Hơn 2 tỷ đồng giúp đỡ các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Ngày cập nhật 21/09/2020

Ngày 17/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 2422/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi dự án từ Tổ chức Vòng tay Thái Bình (Hoa Kỳ).

Theo đó, phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ gồm 315 suất học bổng và kinh phí hỗ trợ cho 23 suất tham gia chương trình trại hè với tổng giá trị viện trợ tương đương 2.055.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ không trăm năm mươi lăm triệu đồng chẵn) do Tổ chức Vòng tay Thái Bình (Hoa Kỳ) tài trợ thông qua Hội Khuyến học tỉnh nhằm giúp đỡ các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Hội Khuyến học tỉnh tiếp nhận và sử dụng khoản viện trợ từ Tổ chức Vòng tay Thái Bình (Hoa Kỳ) đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng và theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. Đồng thời, chỉ thực hiện các hoạt động viện trợ sau khi có phê duyệt của cấp có thẩm quyền; sử dụng khoản viện trợ đúng mục đích, đúng đối tượng và hiệu quả theo quy định hiện hành.

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 261.314
Truy cập hiện tại 16