Tìm kiếm tin tức
Thông tin dự án
Với mục đích đo đạc, chỉnh lý lập bản đồ địa chính và cắm mốc, phân lô phục vụ bán đấu giá quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất năm 2020 và những năm tiếp theo
Ngày 31 tháng 5 năm 2018 vào lúc 10 giờ tại Hội Trường Ủy ban nhân dân xã Quảng Ngạn đã tiến hành mở gói thầu số 4 ( giai đoạn 2) đường từ nhà Ông Tân  đến Tây  Hải  
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 261.245
Truy cập hiện tại 13